Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

 

1. De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens.

2. Het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

 

Door deze nieuwe wet is het belangrijk - zowel voor u als voor mij - dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast mag leggen. Via een speciale AVG-tool heb ik alles doorgenomen wat betreft de nieuwe wet en ben ik helemaal op de hoogte van wat wel en niet mag en hoe ik uw gegevens zo goed mogelijk kan beschermen.

 

Zodra u bij mij een afspraak maakt geeft u mij automatisch toestemming voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoons en behandel gegevens. Deze worden alleen door en voor mijzelf bijgehouden en gebruikt. 

Deze gegevens kunt u altijd inkijken. Ook mag u op elk moment aangeven dat ik uw gegevens moet vernietigen.